fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozmowy kontrolowane

Telewizor 24 na dob? czyli R.K. #04

telewizorNie jestem przeciwnikiem ogl?dania bajek w telewizji. To znaczy jak dziecko ogl?da oczywi?cie 🙂 S? natomiast sytuacje, w których chcesz prze??czy? kana? bajkowy na politycz….tfuu na sportowy, a dziecko stanowczo odmawia ci wykonania tej czynno?ci. Mecz si? zacz?? a ty dalej ogl?dasz Mickey bawi?cego si? z Plutem. No sytuacja bez wyj?cia bierzesz pas i po minucie dziecko samo prze??cza. Nie nie nie!!! A? tak daleko nie posun?? bym si? nigdy. Ale sprawd?my jak mo?e wygl?da? taka rozmowa. Nie jest to przyk?ad z mojego domku, poniewa? ja w ogóle nie ogl?dam telewizji, ale zbli?aj? si? mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej i napewno stoczymy nie jedn? walk? o pilota. Ju? nie mog? si? doczeka?.

 • Tata – Dobra mecz zaraz jest prze??cze kana?
 • Dziecko – Nie, nie prze??czaj Mickey leci
 • T – Ale mecz si? zaczyna, nie marud?
 • D – NIEEE, zostaw ja chc? bajk?
 • T – A ja chc? mecz nie pyskuj mi tylko pobaw si? teraz

Kana? zmieniony, dziecko p?acze, tata wkurzony, bo mimo i? ogl?da to nic nie s?yszy. Dziecko w?a?nie si? dowiedzia?o, ?e jego potrzeby bajkowe s? mniej wa?ne od taty meczu. Tata nie da sob? rz?dzi?, w ko?cu to on nosi portki w domu, wi?c jak móg?by dziecku pozwoli? na takie traktowanie. Teraz jak zostawi tak jak jest to ma?y si? uspokoi po czasie, ale b?dzie nadal niezadowolony, ale jak prze??czy mu na bajk?, to dziecko wygra?o w?a?nie los na loterii. Mo?e sobie pozwoli? na wi?cej i wie ?e zawsze dostanie to co chce. Sytuacja dno.

Sprawd?my drug? opcj?, czyli tak? w jaki sposób poradzi sobie prosty tata, czyli ja, jak zaczn? si? mecze. Na szcz??cie nie zale?y mi na obejrzeniu wszystkich, ale te najwa?niejsze to na pewno.

 • Tata – Dawaj pilota i sp?ywaj do innego pokoju
 • Dziecko – Tak jest wasza wysoko??

Hahaha taaaa jasne, a tak powa?nie

 • Tata – Jak? bajk? ogl?dasz?
 • Dziecko- Pid?amersi tato (no przecie? nie Pepp?)
 • T – OK. A ja za 15 minut b?d? ogl?da? mecz
 • D – A jaki mecz (typowe dla Natka pyta, pyta, i musi wiedzie? wszystko jak babcia)
 • T – Polska – Senegal
 • D – A ja chcia?em Pid?amersów obejrze?
 • T – No w?a?nie ogl?dasz teraz, a jak si? sko?cz? to prze??czymy na mecz
 • D – Ale ja chcia?em potem inn? bajk? jeszcze obejrze?
 • T – Synku bajek ju? dzisiaj du?o ogl?da?e?, a ja jeszcze meczu nie widzia?em, a telewizor mamy jeden wi?c musi by? jaki? podzia?, i trzeba si? dzieli?.
 • D – Ale ja lubi? bajki ogl?da? (coraz smutniejszym g?osem)
 • T – A ja lubi? mecze, a teraz taki wa?ny b?d? gra?. Mama lubi kryminalne seriale, a ty lubisz bajki. To normalne, ?e ka?dy lubi co? innego.
 • D – No dobra to sobie pó?niej bajk? poogl?dam.

Ja sobie prze??cze, dziecko bez p?aczu b?dzie bawi?o si? swoimi zabawkami, a co najwa?niejsze to rozmowa b?dzie przeprowadzona w sposób spokojny, bez wi?kszych emocji, bez zakazów, nakazów, kar, nagród, szanta?y i innych zb?dnych pierdó?, którymi rodzice potrafi? karmi? swoje maluchy. Wystarczy tylko dobra rozmowa.

PS. Gorzej jak b?d? musia? w pracy by? o tej porze, bo szef raczej taki wyrozumia?y jak ja dla swojego synka, to nie b?dzie 🙂

 

Je?li spodoba? ci si? ten wpis podziel si? nim prosz? na swoim profilu. Dzi?kuje.

 

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: