fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany Rozwój dziecka

Szukasz wad u innych? Zacznij u siebie.

Jeste? wspania?? matk?, nie bijesz swoich dzieci, nie dajesz kar, chwalisz wyrostka za dobre zachowanie. No idealny rodzic normalnie. Czy?by?

wad u innych

Co pomy?lisz?

Wyobra? sobie sytuacj?, ?e idziesz chodnikiem, widzisz niemowl? we wózku, czapeczka na pól oczu, jedna skarpetka w buzi, a smoczek ko?o pi?ty. Matka tymczasem wpatrzona w smartphone, pewnie klika „like” kole?ance na „facebook”.  Teraz zanim przeczytasz dalej, pomy?l co ci przychodzi do g?owy.

„Ale matka, biedne male?stwo, ja tak nigdy nie robi?am. Czemu go nie poprawi, odlo?y?a by ten telefon i dzieckiem sie zaje?a”. Je?li przyszed? ci do g?owy który? z powy?szych epitetów, to „niestety” wszystko z tob? ok. Wi?kszo?? rodziców zareagowa?a by podobnie. Problem w tym, ?e widzimy zaniedbania czy lenistwo u innych, ale ci??ko nam to znale?c u siebie samych. Wszyscy powinni?my zacz?? od siebie.

Poszukaj a znajdziesz

Spróbuj przypomnie? sobie jak?? jedn? sytuacj?, w której czu?e?/a? si? bezradna i krzykne?a? na dziecko. Na przyk?ad gdy nie chcia?o posprz?ta? zabawek, godzine prosi?a? ?eby za?ozy?o skarpetki. Albo ?eby w ko?cu posz?o si? k?pa?, (a jak ju? posz?o to ?eby wysz?o z wanny wreszcie). Czy nie zdarzy?o ci sie zdenerwowa? i podnie?? g?os, (mówi?c ?agodnym j?zykiem) napewno tak. Czy jeste? zatem lepsza/y od tamtej matki z niemowlakiem we wózku, czy ona popelni?a wieksz? zbrodnie od ciebie, gdy krzycza?a? na malca, czy mo?e jednak ona, nie zwracaj?c na nie najmniejszej uwagi. Nikt tutaj nie jest winny czy niewinny, ka?demu z nas zdarza sie popelnia? b??dy wychowawcze, wi?c nie szukajmy ich u obcych, ale patrzmy na siebie.

I nie chodzi tu oczywi?cie o to, aby usia?? teraz z kartk? i wypisa? wszystko co robimy ?le, bo uwierzcie ?e znajdziecie tego mas?. My, czyli naród Polski, mamy to we krwi, ?e te gorsze nasze strony znajdziemy od razu, natomiast od zalet b?dziemy stroni?. Chodzi bardziej o kwestie zrozumienia drugiego rodzica, wspierania sie wzajemnego, nie wytykania b?edów, a ewentualnej podpowiedzi. Boimy si? jednak zapyta? inne matki czy ojców, mieszkaj?cych obok o porad? w sprawie, w której sami mamy problem.

wad u innych

Wiemy lepiej

Bo przecie? co oni tam wiedz?. ” Ta Go?ka 4 domy dalej to sama s?ysza?am jak na dzieci krzyczy, a Marka wogóle nie ma w domu, to co to za rodzina ?ebym si? ich pyta?a jak sobie radz? w trudniejszych sytuacjach”. Wiadomo ?e nie ma sensu ale, zamiast tego szukasz informacji w Internecie, a tak naprawd? nie wiesz kto si? kryje po drugiej stronie. Czy matka która doradza w sprawach wychowawczych, nie jest zakupoholiczk?, a go?? zaproszony do programu telewizyjnego, nie krzyczy na swoje dzieci, które mu przeszkadzaj? w szykowaniu nowego tematu. Do kwestii komentarzy pod wi?kszo?ci? postów zwi?zanych z wychowaniem dziecka, lepiej nie podchodzi? bez domowej apteczki, ból g?owy gwarantowany.

I nie chodzi tutaj o to aby unika? internetowych blogów, porad z ksi??ek czy psychologów lub pedagogów z telewizji. Nie, od tych ludzi mo?emy uzyska? du?? pomoc, porady czy te? wskazówki jak pokonywa? codzienne trudno?ci, ale nale?y pami?ta?, ?eby do wszystkiego podchodzi? ze zdrowym rozs?dkiem. Czasami to najbli?si wko?o nas mog? okaza? si? najlepszym drogowskazem, rodzina z 4-k? dzieci z pozoru nie radz?ca sobie na codzie?, a w ?rodku przepe?niona mi?o?ci?, mijamy ich day by day jakby tylko na 500+ im zale?a?o( tacy oczywi?cie te? s?) a oni co wieczór s? wdzi?czni, ?e maj? siebie, a my….   wrzucamy ich razem do jednego worka.

Obejrzyj si? za siebie, mo?e w?a?nie kto? potrzebuje twojej pomocy, a mo?e to ty nie radzisz sobie w domu. Nie wstyd?my si? zapyta? o pomoc, porad? a mo?e dobre s?owo. A je?li jest w?ród was osoba, która pomocy potrzebuje i ty o tym wiesz, zrób co? z tym zamiast patrze? jak idzie na dno.

 

 

Photo 1 by Patricia Prudente on Unsplash

Photo 2 by Brooke Cagle on Unsplash

2 KOMENTARZE

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: