Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/nostress/domains/nostressbaby.com/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 102
Rozmowy kontrolowane -

Przyk?ady rozmów bez emocji

W rozmowach kontrolowanych pojawia? si? b?d?, przyk?adowe konwersacje z dzieckiem, zas?yszane przeze mnie na ulicy, w tramwaju, sklepie, czy placu zabaw, przeczytane w ksi??kach, artyku?ach, magazynach, blogach, gdziekolwiek indziej w internecie, lub po prostu przeze mnie wymy?lone. Bez oceniania, bez karcenia, bez przytyków, ka?dy ma prawo do wychowania swojego potomstwa wed?ug w?asnego uznania. B?d? podane tylko przyk?ady rozmów, które mo?na zast?pi? innymi s?owami, metodami, empatyczn? postaw?. Je?li chcemy aby nasze dzieci w przysz?o?ci radzili sobie ze swoimi emocjami, to trzeba im pokaza? przyk?ady, jak my sobie z nimi radzimy. Krzyk, bicie, straszenie oraz jakakolwiek inna przemoc psychiczna b?d? fizyczna, jest po prostu, niepotrzebna i ZAKAZANA.

Nikogo nie przymuszam do praktykowania publikowanych przeze mnie przyk?adów, ale namawiam do refleksji, czy napewno wszyscy jeste?my na dobrej drodze wychowawczej, naszych maluchów. Dodam jeszcze fakt, to ?e  sam wymy?lam wersj? zast?pcze rozmów, wcale nie oznacza, ?e udaje mi si? wszystko zastosowa? w domu. Dzieci czasami (a w?a?ciwie cz??ciej ni? czasami) potrafi? nas zaskoczy? kreatywno?ci? wypowiedzi, wi?c nie ma co si? ?udzi?, idealnie nigdy nie b?dzie.

?miem podejrzewa?, ?e skoro odwiedzili?cie t? stron?, albo inne ciekawe blogi, to chocia? w ma?ym stopniu szukacie inspiracji, porady, przyk?adów. A nawet je?li wesz?a?/e? tu z nudów, to polecam przeczyta? jedn? z przyk?adowych rozmów o tutaj.

 

 

 

Photo by Jordan Whitt on Unsplash