fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozmowy kontrolowane

Pani na mnie krzykn??a, czyli, R.K. #01

Przyk?ad „Pani na mnie krzykn??a” wymy?lony zosta? na potrzeby wprowadzenia was kochani, na czym b?d? polega?y rozmowy kontrolowane. Zapraszam

pani na mnie krzykn??a

Sytuacja w domu, dziecko wraca z przedszkola.
 • Dziecko – ale mi si? dzisiaj nie podoba?o
 • Mama – dlaczego co si? sta?o?
 • D – pani na mnie krzykn??a
 • M – a co zrobi?e??
 • D – nic ja tylko krzykn??em…
 • M – …no to po co krzycza?e?, w przedszkolu si? tak nie robi, grzeczny masz by? (tutaj, cz?sto dochodz? kary, typu szlaban na telewizj?, czy co? takiego, ale nie b?d?my okrutni)
 • D – jutro tam nie pójd?
 • M – pójdziesz i jeszcze przeprosisz pani?!

Co dziecko poczu?o? Mama nie wierzy w niewinno?? swojego malca, nie ma sk?onno?ci do zainteresowania si?, co faktycznie si? wydarzy?o, nakazuje mu przeprosi? pani? sama nie wiedz?c za co. Dziecko czuje si? osamotnione w ca?ej sytuacji, mama stworzy?a jakby wi?? z wychowawczyni? (bez rozmowy), a on zosta? ukarany bez wys?uchania, co mia? w tej sprawie do powiedzenia.

A przecie? mog?o by? inaczej
 • Dziecko – ale mi si? dzisiaj nie podoba?o
 • Mama – O naprawd?,
 • D – pani na mnie krzykn??a
 • M – Pewnie ta starsza, w okularach.
 • D – Tak w?a?nie ta
 • M – To nie dobrze
 • D – A to nie ja zabra?em stra?aka Julkowi, tylko on mi, a ja tylko krzykn??em, ?eby mi odda?
 • M – I wtedy pani krzykn??a na ciebie, ?e w przedszkolu tak si? nie zachowujemy.
 • D – No w?a?nie a jemu nic nie powiedzia?a, a to on by? nie grzeczny.
 • M – no widzisz synku tak si? czasami zdarza, pani ma was wielu do opieki i nie widzi wszystkiego. Jutro pójdziemy i powiemy co si? wydarzy?o, dobrze?
 • D – Dobrze, dzi?kuje mamo.

Mama ze zrozumieniem podesz?a do sytuacji z przedszkola, dajmy dziecku doj?? do s?owa, bez oceniania. Samo nam powie co si? sta?o, bez k?amania, bez kombinacji. To nie nastolatek, który b?dzie kr?ci?, jakby tu si? na imprez? wyrwa?, mówimy o przedszkolaku, który jeszcze tego nie potrafi, on tylko czeka aby kto?  go wys?ucha? i zrozumia? jego potrzeb? wyja?nienia sprawy. A kto ma to zrobi? jak nie mama, no albo tata oczywi?cie.

 

Sprawd? kolejny przyk?ad szybkich rozmów tutaj

 

Je?li spodoba?a ci si? ta rozmówka z dzieckiem, podziel si? prosz? na swoim profilu spo?eczno?ciowym. Dzi?kuje.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: