fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

Jak „zmusi?” dziecko do wzi?cia lekarstw.

Ka?dy kto ma szkraba w domu by? w sytuacji kiedy kochany maluch odmówi? wypicia syropu, wzi?cia tabletki, czy te? po?kni?cia s?odkiej ?elki która jest witamin?. My?lisz ze jeste? na przegranej pozycji, masz racj? bobas wygrywa 1:0

Próbowa?am ju? wszystkiego.

  • przekupstwo (dostaniesz co? s?odkiego jak po?kniesz tabletk?)
  • mi?o?? (wiesz ?e mamusia ci? bardzo kocha, a b?dzie ci? kocha? jeszcze bardziej jak         we?miesz syropek)
  • straszenie (jak nie we?miesz lekarstwa to pojedziesz do szpitala)

Szczerze nie polecam ?adnego z wy?ej wymienionych, zawodz? wszystkie, nie to ?ebym sprawdza? na w?asnym dziecku?.

Maluch chce rz?dzi? i postawi? na swoim, nie ma si? co oszukiwa? trzeba by? sprytniejszym od niego, tylko co zrobi? jak smyk stanowczo mówi nie, a ty od godziny sterczysz nad nim/i? z lekarstwem w r?ce i ju? drugi kubek melisy nie pomaga.

Poni?ej znajdziesz kilka sposobów, którymi mo?na przekona? oseska do spo?ycia lekarstwa, tak aby posz?o g?adko i szybko.

  • przede wszystkim nale?y zachowa? spokój, ( wiem, ?e to ?atwo powiedzie? a trudniej     wykona?) ale tylko w taki sposób kajtek nie b?dzie nerwowo podchodzi? do ca?ej sytuacji.
  • to tylko lekarstwo, nie róbmy z tego powstania Warszawskiego, je?li maluch b?dzie s?ysza? co minut? we?, wypij, po?knij, jego pod?wiadomo?? podpowie mu, ?e to nic   dobrego, i z ka?d? nast?pn? chorob?, b?dzie robi? dok?adnie tak samo (albo i wi?cej)
  • zachowuj?c spokój wewn?trzny mo?esz spróbowa? podawa? lekarstwo, jego ulubionej   zabawce np. Chasse’owi z psiego patrolu który tak?e w?a?nie zachorowa??.
  • opowiedz o pozytywnych skutkach za?ycia danego lekarstwa, je?eli wyt?umaczysz   swojej drobince w „jego j?zyku” (wszystko zale?y od wieku dziecka) ?e to pomaga na   gor?czk?, ból g?owy, uszu, czy co tam mu jeszcze dolega, to skutki b?d? z   pewno?ci? lepsze, ni? ci?g?e powtarzanie „bierzesz czy nie”
  • ostatni, ale jeden z najwa?niejszych uwa?am w?tków,  nie oszukuj, ?e to cukierek czy   guma. Konsekwencje takiego kr?tactwa, mog? doprowadzi? do tego, ?e maluch ju?   zawsze b?dzie si? ba? lekarstw, bo b?dzie pami?ta? ?e próbowano go „oszuka? na   s?odko”, wi?c lek musi by? niedobry jak jasna cho…

 

A czy wy macie jakie? sprytne i sprawdzone sposoby ?eby wasze male?stwo za?ywa?y lekarstwa. Zapraszam do komentowania i ?ycz? Ci mi?ego dnia.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: