fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

Dzie? dziecka, czyli jaki prezent wybra?

Przed nami wspania?e chwile, ju? dos?ownie za par? dni. Jeste?cie na to przygotowani, czy dopiero wybieracie si? do sklepów??

Dzie? dziecka co wybra??

Wszystko oczywi?cie zale?y od wieku dziecka, a tak?e od p?ci, oraz je?li dziecko ju? troszk? starsze, to od jego upodoba? co do zabawek. Nie kupisz przecie? lalki 2-letniemu ch?opczykowi, albo koparki, dla ma?ej dziewczynki (chyba, ?e akurat lubi? i ty nie widzisz w tym nic z?ego)

dzie? dziecka

Co innego jest, gdy dziecko ju? p?ynnie mówi i dobrze wie czego chce. Teraz powstaje pytanie. Czy pos?uchamy dziecka, czy te? postawimy na nasz wybór? 4-latek na ten przyk?ad, mo?e si? ju? uczy? literek, cyferek, oraz wielu innych przydatnych pó?niej umiej?tno?ci. W sprzeda?y znajdziemy mnóstwo gier edukacyjnych, od których g?owa mo?e zabole?, poniewa? nie wiadomo któr? wybra?.

Wi?c z jednej strony chcesz mu sprawi? mi?? niespodziank? i da? mu to czego pragnie (albo raczej uwa?a, ?e bez tej zabawki nie mo?e ?y?), ale z drugiej wiesz, ?e lepiej by?oby gdyby móg? si? bawi? i uczy? jednocze?nie. Teraz masz kilka opcji do wyboru

Mo?liwo?ci

  • Kupi? dziecku jego ulubion? zabawk?. B?dzi? ni? zachwycony (przynajmniej przez kilka dni)
  • Wyt?umaczy? mu, ?e lepiej by?oby, gdyby?cie wybrali jak?? gr?, z której mo?na si? czego? nauczy?, a jednocze?nie pobawi? (opcja mo?liwa, ale trudniejsza do wprowadzenia, dziecko ma inn? wizj? swojego szcz??cia ni? my)
  • Kupi? i jedno i drugie. Jak tylko maluch znudzi si? swoj? zabawk? na tyle, ?eby odstawi? j? do k?ta, to mo?na spokojnie wprowadzi? gr? w ruch. Szcz??cie podwójne, poniewa? zarówno dziecko b?dzie ciekawe o co chodzi w zabawie, jak i mama, która b?dzie mog?a nauczy? malucha pewnych umiej?tno?ci, bawi?c si? przy tym wspaniale (niestety wymaga to pe?niejszego portfela, ale czego nie robie si? dla dzieci)

Nasz malec za?yczy? sobie zabawki z Lwiej stra?y któr? mo?na dosta? np; tutaj, ale w komplecie znajduje si? tylko jedna figurka, wi?c czeka nas dodatkowy zakup kolejnych zwierz?tek. Mówi nam o tych zabawkach od kilku miesi?cy wi?c nie mia?bym serca mu odmówi?. Osobi?cie wola?bym kupi? jakie? Lego, ale póki co Nati nie jest zainteresowany. Poni?ej znajduj? si? ciekawe propozycje zestawów, ale jak tylko mu pokazuje, to s?ysz? tylko, ?e Lwia stra? b?dzie lepsza.

Sam nie wiem, czy to Lego to dla niego by by?o, czy raczej dla mnie 🙂  W ko?cu sam wszystkiego nie u?o?y, a ja ch?tnie mu w tym pomog?, dlaczego by nie. Ale musz? jeszcze poczeka?, mo?e mu si? jeszcze odmieni i zainteresuj? go klocki. Zobaczymy

A wy ju? dokonali?cie zakupów, czy jeste?cie na etapie poszukiwa???

Photo by Philip Veater on Unsplash

6 KOMENTARZY

  1. Dzie? dziecka super sprawa! Ja przychodz? z pomoc? moim rodzicom i dla m?odszego braciszka wybra?am w?a?nie Lego, chocia? wiem, ?e tata pewnie si? równie? z nich ucieszy 😀

  2. A my byli?my w aquaparku na dzie? dziecka 🙂 …dziewczynkom sie podoba?o, ale i tak twierdz?, ?e powinnu dosta? jeszcze jaki? „prawdziwy prezent”. HahA.
    Ps. Moj m?? te? kupuje sobie lego ha ha

    • Dzieciaki masz zdolne hehe. Co tam Aquapark, prezentu w postaci zabawki nie by?o 🙂 Dalej niech ten mój Lego polubi to b?dzie pretekst do kupowania 🙂 Pozdrawiam i dzi?kuje za odwiedziny, zapraszam ponownie.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: