fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany Rozwój dziecka

Dziecko zasn??o, czyli co jeszcze mam do zrobienia?

dziecko zasn??oNie trzeba by? alf? i omeg?, ?eby wyliczy? mo?liwo?ci jakie mo?emy zrobi? wieczorem, zaraz po tym jak nasze skarby, znajd? si? w obj?ciach Morfeusza. Problem cz?sto polega na tym, ?e oprócz wpatrywania si? w telewizor, nic innego nam si? nie chce. Dlaczego?

Niedoko?czone zmywanie, prasowanie le?y od?ogiem, pod?oga klei si? od soczków, a ty siadasz na fotelu z pilotem w r?ce i my?lisz, jutro rano dam rad? to zrobi?. Nic si? nie stanie jak dzisiaj sobie odpoczn?, w ko?cu te? mi si? nale?y. Brzmi znajomo?

Wstajesz rano, (a w?a?ciwie budzi ci? ma?a niewinna istotka) wi?c czas wsta? z ?ózka, to jest znak dla ma?ego brzuszka, brzuszek gotowy jest na ?niadanie, ale co si? dzieje, no nie chce si? mamie.

Zm?czona ogl?daniem serialu, filmu, czy innych niezapomnianych hitów z lat 90- tych, siedzia?a? do pó?nocy. Tylko jak to si? mog?o sta?? Przecie? mia?am taki pi?kny plan. Dziecko zasn??o wi?c, zrobi? prasowanie, umyje reszt? naczy?, ogarn? pod?og? i zadowolona po?o?e si? do ?ó?ka.

Niestety, nie wszystko udaje si? tak jakby?my tego chcieli, a najgorszy jest moment kiedy czekasz a? ma?y za?nie, by? mo?e trzymasz go za r?k?, albo g?aszczesz po g?owie, albo po prostu przy nim siedzisz. Nie mam oczywi?cie na my?li, samego faktu siedzenia przy dziecku, bo to jeden z najlepszych momentów wieczoru, ale ten czas to idealny moment na pojawienie si? „demonów z?a” w naszej g?owie.

Przyk?adowe frazy pojawiaj?ce si? w naszych g?owach

 • zaraz zacznie si? serial,
 • nie myj? dzisiaj, odpoczn?, jutro te? jest dzie?,
 • dzisiaj jest ostatni odcinek sezonu, musz? to zobaczy?,
 • pod?og? i tak trzeba b?dzie jutro umy?,
 • wyprasuj? wszystko razem, po kolejnym praniu,

Bywa, ?e na drugim ramieniu pojawia si? anio?ek, ale niestety nie ma on za du?o do powiedzenia, bo g?osy demonów s? wi?ksze, g?o?niejsze i bardziej przekonuj?ce, w ko?cu namawiaj? nas na odpoczynek i relaks, wi?c si? na niego decydujemy. Optymalny czas na decyzj? o zaniechaniu jakiegokolwiek obowi?zku wynosi 3-5 minut. Gwarantuj?, ?e nie d?u?ej.

Jak wi?c poradzi? sobie z tym jak?e denerwuj?cym problemem. Otó? bardzo ?atwo, ale sposób wydaj? si? idiotyczny, na szcz??cie w wi?kszo?ci przypadków dzia?a. Trzeba si? z g?osami w g?owie pok?óci?, oczywi?cie w my?lach, (no bo jak inaczej) zamiast da? si? skusi? naszym pod?ym my?lom, które jak mantr? powtarza? b?d?, ?e po ca?ym dniu nale?y ci si? odpoczynek jak psu zupa, ?e i tak ju? dzisiaj wystarczaj?co si? napracowa?a?. Nie daj si?, przekonaj swoje my?li, ?e nie maj? racji, nie pozwalaj im sob? zaw?adn??. Wiadoma sprawa, ?e relaks nale?y ci si? jak ka?demu, ale je?li masz co? do zrobienia co le?y i czeka, to lepiej jest to zrobi? odrazu. Je?li to zostawisz, b?dzie ci to siedzie? w g?owie, nawet podczas ogl?dania jak lekarze stawiaj? nowe diagnozy 🙂

Oczywi?cie, jak to cz?sto bywa nie jest to prosty proces do przej?cia, nic nie przyjdzie szybko i ?atwo. Najpierw pomy?lisz sobie, ?e to jakie? durne rozwi?zanie i nie b?dziesz go próbowa?, bo si? nie uda. Wieczorem, przypomnisz sobie, ?e mo?e jednak warto to sprawdzi?, (ale tylko je?li masz co? co le?y i czeka) a na koniec stwierdzisz, ?e to faktycznie dzia?a. Jak wi?c wykona? t? krótk? magi?.

Wi?c mo?na to zrobi? nast?puj?co

 • r?ka na g?ówce szkraba, oczy powoli mu si? zamykaj?, i wtedy pojawiaj? si? one,
 • serial zaraz b?dzie, albo w??cze ten film nowy,
 • nie chyba najpierw powinnam ciuszki posk?ada?,
 • dobra jutro to zrobie, Emanuelia i Salvador zaraz b?dzie 1552 odcinek,
 • nie nie nie, serial nie zaj?c, ciuszki posk?adam, tak ciuszki s? najwa?niejsze
 • lubie sobie posk?ada? ciuszki, uwielbiam uk?ada? te ma?e ubranka,
 • tak, tak, to s? fata?aszki mojego skarba, wi?c trzeba je fajnie posk?ada?.
 • spodenki w?o?? do dolnej szufladki, koszulki wy?ej, a reszt? do komody,

Ja wiem jak to brzmi, ale chodzi tutaj o przekonanie samego siebie, do czego? co nie sprawia nam przyjemno?ci oraz zamian? danej czynno?ci w co? co dostarczy nam odrobin? satysfakcji. Gwarantuj?, ?e z odpowiednim podej?ciem do swoich my?li mo?emy polubi? wieczory, nie tylko ze wzgl?du na chwil? relaksu, po tym jak maluchy zasn??y, ale równie? z powodu obowi?zków z nimi zwi?zanych. Opcja z telewizorem brzmi lepiej i nie trzeba si? przy tym napracowa?, ale po wykonanych zadaniach b?dziesz bardziej dumna, ni? jakby? zosta?a pracownikiem miesi?ca w zak?adach mi?snych.

Je?li jeszcze to czytasz to super, zaufaj i spróbuj. Masz problem z odk?adaniem obowi?zków wieczornych? Nie mo?esz liczy? na pomoc partnera? Nie czekaj dzia?aj, jak to mówi?, samo nic si? nie zrobi. W zasadzie mo?na by tego spróbowa? równie? za dnia, ale niestety czasami tyle si? dzieje w ci?gu dnia, ?e nie ma gdzie r?k w?o?y?, wi?c nie ma mowy nawet o my?leniu, co zrobi? trzeba, a co zrobi? mo?na. Tak?e do dzie?a (póki ma?y jeszcze mleka nie wo?a 🙂

 

 

 

Photo by Mr. chen on Unsplash

 

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: