fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany Rozwój dziecka

Czy mo?na przygotowa? si? do rodzicielstwa?

O mamunciu jestem w ci??y. Super, wspania?a nowina, nareszcie. Dzwoni? do mamy. Te oraz wiele innych my?li masz w g?owie gdy po raz pierwszy widzisz ”dwie kreski”. Oczywi?cie s? i takie kobiety które mdlej? na ten sam widok, i w g?owie maj? inne rzeczy. Ale nie o nich tu b?dziemy mówi?.

jestem w ci??y

Zatem zosta?o ci oko?o 7 miesi?cy prawie w ca?o?ci przespanych nocek, zagoni? ch?opa do remontu w domu, przygotowa? wyprawk? no i jeste?cie ready, b?dziecie m?odymi rodzicami.

Ale zaraz, przecie? ja nic nie wiem o byciu rodzicem, mo?e zapisz? si? na jaki? kurs przygotowawczy. Obrobi? dzia? dla matek w empiku, a ju? napewno odwiedz? blogi rodziców. Przecie? tam napewno wszystko znajd?. Masz racj? na blogach znajdziesz wiele informacji, cz?sto pokrywaj?cych si? ze sob?, czasem przecz?cych sobie. Znajdziesz ogrom ró?nej wiedzy wychowawczej tak?e i w ksi??kach. Osobi?cie nie wiem czy s? jakie? kursy dla rodziców, ale jesli s? to tam si? równie? czego? dowiesz. Wiem natomiast jedno i ka?dy rodzic ze zdrowym rozs?dkiem to potwierdzi, ?e nie wa?ne ile tomów ksi??ek, czy stron na internecie by? nie odwiedzi?a, to informacji jak wychowa? twoje i tylko twoje dziecko nie znajdziesz.

Cz?owiek to stworzenie indywidualne i niestety nie ma 10 zasad dla ka?dej matki, typu: trzymaj si? tego a twój malec b?dzie zdrowy, silny, pi?kny i inteligentny. Nie ma, a szkoda.

Od czego wi?c mo?na zacz?? jak ju? och?oniesz po tej cudownej chwili odkrycia w tobie nowego ?ycia.

  • Wy?lij m??a do dodatkowej pracy, a niech we?mie odpowiedzialno?? „za to co nabroi?”.
  • A tak powa?niej, unikaj stresu w ?yciu codziennym, mo?e to powa?nie zagrozi? nie tylko tobie w postaci depresji poporodowej, o której mo?esz poczyta? tutaj, ale tak?e od male?ko?ci dziecku. O tym jak mo?na wspomóc zapobiega? temu przykremu zjawisku znajdziesz informacj? tutaj. Je?li nigdy o tym wcze?niej nie s?ysza?a? to nie my?l, ?e próbuje ci? przestraszy?. Chc? tylko u?wiadomi?, ?e istnieje taki problem na ca?ym ?wiecie. Dotyka on 25% m?odych matek, ale cz?sto jest bagatelizowany, szczególnie w naszym pi?knym kraju.
  • Otwórz si? na nowe znajomo?ci, je?li jest w twoim mie?cie szko?a rodzenia zapisz si?, poznasz inne przysz?e mamy. Tylko taki kto? b?dzi? ci? rozumia?, jak nad ranem dostaniesz md?o?ci i b?dziesz si? tym chcia?a podzieli?, a m?? odwróci si? plecami do ciebie (nie to ?eby nas to nie interesowa?o). Mo?esz te? poszuka? grup na facebook, cz?sto s? organizowane spotkania m?odych mam przed, a tak?e i po porodzie, szczególnie w du?ych miastach.
  • Rozmawiaj z partnerem. Wiem wy?ej pisa?em o kole?ankach ale nie zapominajcie o nas, b?dziemy cz??ci? tej rodziny, wi?c nie spychajcie m??ów na bok, opowiedz o swoich potrzebach, zmartwieniach. Czasem taka rozmowa mo?e okaza? si? najlepsz? terapi? dla was obojga.
  • Znajd? czas dla samej siebie (póki go jeszcze mo?esz mie?) wyjd? do parku, na zakupy (z portfelem partnera) czy po prostu posied? w domu, w ciszy skoncentruj si? na sobie i swoich aktualnych potrzebach.
  • I tak na koniec, zrób co? szalonego, totalnie crazy, skocz na bungee, albo ze spadochronu, ( pó?niej okazja mo?e si? nie zdarzy? szybko). Nie no to taki ?art ale nie zaszkodzi jak wieczorem wyjdziesz na spacer w deszczu i poskaczesz po ka?u?ach z ukochanym, cia?o wytworzy endorfiny, a ty poczujesz si? o 10 lat m?odsza.

 

Pozdrawiam serdecznie przysz?e oraz obecne mamy i ojców.

Je?eli spodoba? ci si? ten wpis, podziel si? nim prosz? na swoim profilu spo?eczno?ciowym. Dzi?kuje

 

Photo by Ryan Franco on Unsplash

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: