fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany Rozwój dziecka

Czy jeste? „dobrym rodzicem”?

Cz?sto mówi si?, jak by? dobrym, idealnym, a nawet perfekcyjnym rodzicem. Chyba nie ma co si? oszukiwa?, takich ludzi po prostu nie ma.

rodzic

A mo?e to nie prawda, mo?e ty jeste? idealn? matk?. Patrz?c na córk? s?siadki my?lisz sobie, nie jestem taka z?a, w ko?cu bawi? si? z moim dzieckiem, a nie puszczam samopas jak ta spod 5-ki. Czy to oznaka bycia lepszym rodzicem, czy tylko usprawiedliwienia si? przed sob?, zakrywaj?c inne aspekty w byciu dobrym opiekunem.

Jak by? dobrym rodzicem, przynajmniej w oczach dziecka. Bo to ono ma tutaj najwa?niejsze zdanie, w ko?cu to dla niego mamy by? idealnym opiekunem. Nie staniesz si? lepszym ojcem czy matk?, dlatego ?e rodzina i znajomi tak powiedz?. Niestety przed nami nie ?atwe zadanie, dziecko g?ównie chce aby?my robili to co oni uwa?aj? za s?uszne (cz?sto niestety to co one uwa?aj? za rozs?dne, jest kompletn? aberracj?). To my musimy ustali? zasady, postawi? granic? i nuczy? je odró?nia? dobro od z?a.

  • Pozwól im si? wyszale?, dzieci maj? niesko?czone pok?ady energii, mog? skaka?, biega? i robi? fiko?ki przez ca?y dzie? ( je?li na to maj? akurat ochot?). Nie ka? mu przesta? tylko dlatego, ?e ha?as ci przeszkadza. Dajesz mu do zrozumienia, ?e jego zabawa ci? irytuje. Je?li chcesz wyznacz mu do tego specjalne miejsce, znajd? stary materac wstaw w k?cie (obklej ?ciany styropianem 10cm- wersja dla strachliwych) i baw si? razem z nim. Dzieci bardzo lubi? sp?dza? z nami czas, oka? mu zainteresowanie, napewno to doceni?.
  • Od ma?ego ustal granic?, szkrab nie mo?e nam przecie? skaka? po g?owie a my b?dziemy udawa?, ?e nic si? nie dzieje. Postaw mu konkretne przyk?ady np: nie wolno wspina? si? na parapet ( na bank zapyta czemu) poniewa? jest bardzo cienki i móg?by? spa?? robi?c sobie krzywd?. Nie wolno ci samemu schodzi? po schodach, poniewa? jeste? za ma?y aby samodzielnie stawia? tak du?e kroki.
  • nagradzaj za dobre uczynki ( i nie mówie tu o nowej zabawce z reklamy) ka?da forma nagrody dla naszego bobasa, poka?e mu, ?e zrobi? co? dobrze, obudzi to w nim ch?? robienia dobrych uczynków, ale konsekwentnie wyznacz kar? za z?e zachowanie,
  • Pokazuj dziecku na swoim przyk?adzie jak nale?y post?powa? w danych sytuacjach, dzieci nas obserwuj? i w przysz?o?ci zachowaj? si? podobnie do nas, wi?c nie zdziw si?, ?e czasem us?yszysz. „O kulwa wieza mi spad?a„, Wyrazi ono emocje w ten sam sposób co ty, gdy ci szklanka spad?a w kuchni.
  • Sp?dzaj aktywnie czas z dzieckiem, przynajmniej godzin? dziennie, aktywnie czyli czynnie, nie patrz na familiade uk?adaj?c puzzle. Mo?esz na przyk?ad w tym samym czasie, t?umaczy? literki lub cyferki, pozwól mu by? najwa?niejszym w tym czasie,
  • Samodzielno?ci uczymy si? od urodzenia, daj mu zanie?? talerz z obiadem, kubek z piciem. Nawet jak wyleje to trudno (a potem oczywi?cie poka? gdzie jest zlew). Dzieci do pewnego wieku same chc? wszystko robi?, nie omi? tego momentu, jak si? za ma?ego samo nauczy pokonywa? pewne trudno?ci lepiej poradzi sobie w ?yciu. Je?li b?dziesz za niego wykonywa? podstawy, to szybko si? przyzwyczai, a potem trudno b?dzie to odkr?ci?.
  • Nie ignoruj najmniejszych pyta?, dzieci lubi? by? w centrum uwagi, je?li akurat rozmawiasz z kim? innym, wyt?umacz, ?eby nie przeszkadza? i ?e za chwil? odpowiesz mu na jego pytanie.

 

A ty jakie masz przemy?lenia w tej kwestii. Zapraszam do wyra?ania w?asnych opinii, je?li spodoba? ci si? te post udost?pnij go prosz? na swoim profilu spo?eczno?ciowym. Dzi?kuje

 

Photo by Picsea on Unsplash

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: