fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany

Czy jeste? uzale?niona/y od smartfona?

Powiedzie? trzeba szczerze, ?e chyba nie ma osób w dzisiejszym ?wiecie w przedziale wiekowym 15-60, które nie posiada?yby by telefonu komórkowego, ale zanim wpiszesz komentarz, ?e ty nie masz smartphona, wiem wiem, zawsze s? wyj?tki i znajdzie si? kto? bez jakiegokolwiek gad?etu elektronicznego w domu. 

smartfon

Panie kup se telefon

Niestety takich ludzi jest coraz mniej, co wi?cej, znam osobi?cie i wy pewnie te? macie obok siebie ludzi, którzy bior? po?yczki w bankach czy innych pseudo pomocników kredytowych, tylko po to, ?eby kupi? sobie tableta, komputer, czy nowego smartfona dla synka, bo zda? do nast?pnej klasy. Konsumpcjonizm jaki kr??y w?ród nas jest coraz bardziej niebezpieczny, ale o tym b?d? jeszcze pisa? w nied?ugiej przysz?o?ci.

Co do dzisiejszego tematu, nie chcia?bym ?eby mnie ktokolwiek ?le odebra?, ja nie mam nic przeciwko telefonom, technologia pnie si? w gór?, tego nie zatrzymamy, i bardzo dobrze, trzeba si? rozwija?, wymy?la? co raz to nowsze technologie, ?eby ludziom ?y?o si? lepiej, problem jednak w tym, czy potrafimy dobrze korzysta? z tych dobrodziejstw dwudziestego pierwszego wieku. 

Wierzy? si? nie chce ale jest ju? takie s?owo, które okre?la uzale?nienie od telefonu, jest to Nomophobia z ang. No mobile phone, czyli brak bliskiego kontaktu z telefonem, ale z mojego ma?ego przegl?du sprawy, chodzi tu o to ?e ludzie potrafi? by? zaniepokojeni, gdy zostawi? telefon w domu, pracy, lub gdy bateria jest bliska roz?adowania, gdy trac? zasi?g swojej sieci lub co gorsza zasi?g dost?pno?ci do internetu. A mnie bardziej chodzi o dobro nowoczesno?ci.

Z objawami do Wezó?a

Sprawdzasz e-mail, piszesz ze znajomymi na Whats’up, messenger, facebook. Wstajesz i do kawy ogl?dasz instastory swoich ulubie?ców, b?d? kolegów, szkolisz swój angielski, ogl?dasz filmy, zamawiasz ticket do kina, i mo?na by tak wymienia? bez ko?ca. Ka?da wi?ksza firma, posiada w?asn? aplikacj?, czasami nie sposób z nich nie skorzysta?, bo s? po prostu wygodne. Po co jecha? do miasta i kupowa? bilet miesi?czny, jak masz apk?. Po co i?? do znajomych jak mo?na poklika? czy wreszcie, po co si? poci? na si?owni jak mo?na przy apce po?wiczy? w domu ( mo?e bez takich rezultatów, ale zawsze). Tak naprawd? opisa?em tylko niektóre z czynno?ci, które sam regularnie wykonuj? na androidzie. OMG masakra jaka?. 

A najgorsze przed nami. To znaczy przed tob? drogi czytelniku. Czy zdarza ci si? lecie? do telefonu jak tylko us?yszysz „bip”. Inny d?wi?k do maila, informatora, facebooka, ale p?dzisz bo to napewno co? co nie mo?e ku?wa poczeka?. D?izas ja tak mam, ( a mo?e sk?ama? i napisa? mia?em) walcz? z tym cholerstwem, ale ?atwo nie jest. Spróbujcie sami je?li te? macie podobny problem. To rzucenie papierosów wieki temu przysz?o mi ?atwiej ni? to. Albo spanie z telefonem obok ucha, bo kto? zadzwoni w nocy i nie us?yszysz, (ciekawe kto?). Powiadomienia ci? atakuj?, ju? prawie ?pisz, a tu „bippp”, powiesz mo?e, ?e alarm masz nastawiony, a ci??ki sen masz i dlatego ko?o ?ó?ka le?y. A wiesz ?e za 20z? mo?na kupi? zajefajny budzik cyfrowy z ró?nymi melodyjkami? 

Dosy? tego narzekania, poni?ej znajdziesz kilka pyta?, je?li chcesz zadaj je sobie i odpowiedz szczerze ( sobie nie komu?) w ko?cu robisz to dla w?asnej informacji. Nie jest nigdzie napisane, ?e je?li na poni?sze pytania odpowiesz potwierdzaj?co to oznacza, ?e jeste? uzale?niona/y, ale mo?na si? troszk? zastanowi? i namawiam do ma?ej refleksji, w ko?cu jest tyle innych mo?liwo?ci sp?dzania czasu np: ksi??ka, rodzina, zabawa z dzieckiem, spacer, ko?ció? (dla wierz?cych) czy wyj?cie ze znajomymi. Pozdrawiam serdecznie. 

My name is Arek and I’m an addict

Skoncentruj si?, przeczytaj pytanie i zastanów si? chwilk? nad odpowiedzi?, zanim przejdziesz do nast?pnego.

 1. Czy zdarza ci si? sp?dzi? wi?cej czasu przy telefonie, ni? si? spodziewa?a? lub planowa?a??
 2. Czy zdarza ci si? traci? poczucie czasu przy telefonie?
 3. Czy uwa?asz, ?e sp?dzasz wi?cej czasu na pisanie z innymi w telefonie, ni?  w ?ywej rozmowie?
 4. Czy twój czas sp?dzony przy telefonie nie zwi?kszy? si? ostatnio?
 5. Czy zdarza ci si? czasem pomysle? o tym, ?e mo?e sp?dzasz za du?o czasu przy telefonie?
 6. Czy regularnie ?pisz ze swoim telefonem obok siebie
 7. Czy wydaje ci si?, ?e odpisujesz na wiadomo?ci, czytasz je, lub przegl?dasz ró?ne strony, o ró?nych porach dnia, nawet jak to mo?e przeszkodzi? ci w pracy lub odpoczynku?
 8. Czy zdarza ci si? pisa?, albo rozmawia? np: podczas jazdy autem, lub w sytuacjach kiedy powinna? by? skupiona na czym? innym?
 9. Czy czujesz si? zaniepokojona bez telefonu przy sobie?
 10. Czy zawsze zabierasz ze sob? telefon, do sklepu, do pracy, na spacer?
 11. Czy twój telefon „towarzyszy” ci podczas jedzenia posi?ku?
 12. Czy czujesz potrzeb? sprawdzenia, ka?dej wibracji lub ka?dego d?wi?ku z telefonu?
 13. Czy zdarza ci si? bezmy?lnie sprawdza? swój telefon, nawet jak domy?lasz si?, ?e nic tam nowego nie znajdziesz?

 

 

 

Photo by Rahul Chakraborty

 

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: