fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany

Czas, czyli wszystko w twoich r?kach.

Ile jeszcze po?yjemy, nikt nie wie. Mo?e czeka nas jaki? kataklizm, mo?e spadnie na nas jaka? epidemia ?miertelna, a mo?e jak mówi? niektórzy, ka?dy ma zapisan? swoj? kart?. Wi?c jak przyjdzie czas, to Pan Bóg nas do siebie zabierze, lub mo?e nic takiego si? nie stanie, wszyscy b?dziemy szcz??liwi i zadowoleni? No w?a?nie czy?by wszyscy?

Nikt z nas tak naprawd? nie wie co nas czeka, oczywi?cie mo?emy zrobi? sobie plan na nasze ?ycie, ?y? tak jak chcemy, robi? to co chcemy. Pewnie ju? zauwa?y?e?/a?, ?e ?ycie nie zawsze idzie w parze z twoim planem, b?d? oczekiwaniami. Cz?sto wyskoczy co? niespodziewanego, nieplanowanego i co wtedy? Tracisz grunt pod nogami, za?amujesz si?, my?lisz sobie, ?e twoje ?ycie ju? nigdy nie b?dzie takie jak mia?o by?, a mo?e jeste? osob? otwart?, która nie bierze wszystkiego do siebie i potrafi znale?? wyj?cie z ka?dej sytuacji – with no stress

Jeszcze nie tak dawno (patrz?c na histori? ?wiata) nie by?o samolotów, komputerów, sportowych samochodów, ale pami?tajmy, ?e by?a jedna rzecz, która si? nigdy nie zmieni?a. Nasze prababcie go mia?y i ich bacie tak?e, a i u nas, dzisiaj nic si? nie zmieni?. Co to takiego. CZAS

czas

W zale?no?ci od ery oraz cywilizacji w jakiej go zacz?to liczy? wszyscy mamy go tyle samo, ?ród?o.

24 godziny, bo o nich oczywi?cie mowa to za du?o, za ma?o, czy w sam raz na wykonanie wszystkich „zada? w ?yciu z góry wyznaczonych”. Dlaczego z góry wyznaczonych? My?l? ?e jak si? ka?dy zastanowi nad swoim ?yciem to zrozumie co autor mia? na my?li 🙂 (i wcale nie chodzi o „To do” list)

Czas nas nie ocenia

Tak moi drodzy, czas. Ka?dy ma go tak? sam? ilo??, nie wa?ne ile kto? ma pieni?dzy, jak? kto posiada szko??, wiedz?, w ilu j?zykach potrafi si? porozumie?, czy gra na jakim? instrumencie, czy nie. Ka?dy z nas ma tylko, lub a? 24 godziny na dob?. I co robisz ze swoim czasem. Sp?dzasz go z m??em/?on?, dzie?mi, dzwonisz do chorej babci, spacerujesz, cieszysz si? ?yciem, a mo?e jednak inaczej, mo?e jeste? jedn? z tych istot, które to narzekaj?, marudz? szukaj? winnych i non stop im co? nie pasuje.

Wpatrujesz si? w innych, interesujesz si? ?yciem celebrytów, (jakby to mia?o poprawi? twój los). Ciekawi ci?, który s?siad kupi? to fajne auto co widzia?a? na parkingu, albo sk?d wzi?li kas? na kombajn, Nowakowie zza ko?cio?a. Nie nale?ysz do ?adnej z grup opisanych powy?ej, to mo?e jeste? raczej samotnikiem bez wi?kszych planów czy aspiracji w ?yciu. Lubisz sp?dza? czas w zaciszu domowym z telefonem w d?oni, (polecam przeczyta? Czy jeste? uzale?niona/y od smartphona?) a mo?e po prostu nie chce ci si? nic robi?.

Nie patrz wstecz

Wszyscy jeste?my ró?ni to fakt, ale ka?dego z nas spotykaj? zarówno dobre jak i z?e momenty w ?yciu, nie jest tak, ?e to tylko ciebie dotyczy. Teraz tylko zale?y od ciebie jak sobie ten czas roz?o?ysz. Lata mijaj? bezpowrotnie, im jeste?my starsi tym szybciej nam czas ucieka. Jak mia?em 24 mia?em okazj? wyjecha? do Norwegii za naprawd? dobre pieni?dze do fajnej pracy, my?l? eeee tam, po co mam Polsk? opuszcza?, nigdy. Zaraz minie 9 lat jak jestem w UK, i mimo i? nie ?a?uj? tego czasu sp?dzonego na obczy?nie to jak spojrz? wstecz, to mog?em zrobi? wi?cej. Mog?em nauczy? si? czego? dodatkowego, mog?em wi?cej pomóc innym i sobie. A te 9 lat jak pomy?l? prysn??o tak szybko, ?e chyba tylko Wizzair lata szybciej.

Co mo?esz zrobi? ju? dzisiaj

Je?li jeste? wi?c m?oda/y nie czekaj, nie powtarzaj w kó?ko, ?e masz jeszcze czas, nie my?l, ze przecie? pracujesz wi?c mo?esz sobie pozwoli? na to czy na tamto. Rozwijaj si?, nie my?l o g?upotach, nie przejmuj si? lud?mi (to najgorsze co mo?esz zrobi?) nie kombinuj za du?o. Sp?d? dzie?, dwa, tydzie? sam/a, na rozmy?laniu co tak naprawd? ci? kr?ci w ?rodku. Co to jest „to co?” w które jeste? w stanie zainwestowa? swój czas, pieni?dze, ca?ego siebie i zrób to. Jak mawia? klasyk. Musisz odpowiedzie? sobie na jedno zajebi?cie wa?ne pytanie, „Co lubi? w ?yciu robi?, a potem zacznij to robi?„. Pod??aj za tym nie zastanawiaj si? za du?o tylko dzia?aj. Im wi?cej b?dziesz si? zastanawia? tym mniej osi?gniesz i zrobisz. Uwierz staruszkowi.

Nie analizuj co b?dzie

A je?li jeste? osob? z powa?niejszym numerem PESEL i my?lisz ?e dla Ciebie ju? za pó?no, ?e tak jak jest ju? musi by?, jak mam zmieni? ?ycie z trójk? dzieci leniwym m??em, czy w?ciek?? ?on?. Nie da si?? To spróbuj na pocz?tek zmieni? nastawienie do siebie i swoich my?li. Nie szukaj problemów, tylko rozwi?zuj te, które masz na bie??co. Nie stwarzaj sam/a nerwowych sytuacji w domu czy pracy, a zobaczysz ?e b?dziesz ich znajdowa?/a co raz mniej. A przede wszystkim przesta? analizowa? ka?dy moment.

Nasz umys? próbuje nas broni? w ka?dej sekundzie wi?c cokolwiek b?dziesz chcia?a powiedzie?, czy zrobi?, twój mózg, odrazu podpowie dziesi?tki mo?liwo?ci (wi?kszo?? scenariuszy b?dzie negatywna). Pewnym jest, ?e cz?sto musimy si? zastanawia? co zrobi? w danej chwili. Skr?ci? w lewo czy prawo, odebra? dziecko z przedszkola o 3 czy 4tej, zrobi? kotlety czy nale?niki? Ale analizowanie co si? stanie jak zapytam o podwy?k? lub co powiedz? inni gdy paln? jak?? gaf?, jest kompletnie nie potrzebnym dla nas dodatkowym stresem. Warto z tym walczy? tak ja walcz?.

Nie chc? ?eby?cie nie wiadomo jak zmieniali swoje ?ycie. Napisa?em tylko par? zda? i nikt z was nie musi sie z tym zgadza?. Jedno co mo?ecie dla mnie zrobi? to spójrzcie na zegarek, zajrzyjcie do kalendarza, gdzie ten czas uciek?? Mimo i? nie wiemy ile jeszcze czasu zosta?o, to wiemy ?e coraz mniej. Wi?c spróbujmy wszyscy ?y? w zgodzie chocia? z samym sob?. Je?li ty pogodzisz si? ze swoim ja, to w twoim zwi?zku a tak?e ca?ej rodzinie, równie? si? poprawi.

Pozdrawiam serdecznie

Je?li spodoba? ci si? ten post, udost?pnij go prosz? na swoim profilu. Dzi?kuje

 

 

Photo by Ricky Kharawala

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: