fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozmowy kontrolowane

Decyzja, malujemy na niebiesko, czyli R.K. #05

Decyzja nale?y do ciebie, czyli kiedy dziecko chce koniecznie postawi? na swoim i nikomu nie pozwoli zmieni? jego postanowienia. Wejd?my w rol? matki Jadwigi i synka Kacpra. postanowione zmieniaj? kolor ?ciany w pokoju Kacpra. Szkrab chce…a tam chce, ??da niebieskiego,…

Telewizor 24 na dob? czyli R.K. #04

Nie jestem przeciwnikiem ogl?dania bajek w telewizji. To znaczy jak dziecko ogl?da oczywi?cie 🙂 S? natomiast sytuacje, w których chcesz prze??czy? kana? bajkowy na politycz….tfuu na sportowy, a dziecko stanowczo odmawia ci wykonania tej czynno?ci. Mecz si? zacz?? a ty dalej…

Jak zach?ci? dziecko do pomocy czyli R.K. #03

Jak mo?na zach?ci? dziecko do pomocy. Czy zdarza ci si? czasem pyta? sto razy, czy twój ma?y pomocnik ruszy swoje szlachetne cztery litery i pomo?e ci posprz?ta? pokój, albo mo?e poznosi brudne talerze do kuchni. A je?li ju? jest starszy…

Jak mówi? NIE do dziecka, czyli R.K. #02

Jak mówi? NIE do dziecka? Czy cz?sto powtarzasz to s?owo? Je?li tak, to wiesz ju? pewnie, ?e nie jest to co?, co maluchy lubi? s?ysze?. Niektóre dzieci lubi? si? przy tym pop?aka?, inne pokrzycze?, a jeszcze inne tak d?ugo walczy?,…

Pani na mnie krzykn??a, czyli, R.K. #01

Przyk?ad „Pani na mnie krzykn??a” wymy?lony zosta? na potrzeby wprowadzenia was kochani, na czym b?d? polega?y rozmowy kontrolowane. Zapraszam Sytuacja w domu, dziecko wraca z przedszkola. Dziecko – ale mi si? dzisiaj nie podoba?o Mama – dlaczego co si? sta?o? D –…