fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

nostressbaby

Walcz ze swoimi my?lami, czyli jak rozwi?zywa? problemy ?yciowe.

Je?li nie przeczyta?a?/e? jeszcze o depresji, która potrafi ci? dopa?? w 2,5 godziny to zapraszam tutaj, jest to poniek?d wst?p do tego wpisu. Kryzys jaki mnie dopada i b?dzie dopada? za ka?dym razem gdy b?de wraca? z urlopu, zostawia? rodzin?…

Jak wpa?? w depresj?, w 2,5 godziny? Czy to mo?liwe?

Depresja w 2,5 godziny. Czy to w ogóle mo?liwe? Pewnie nie, ale tytu? jak najbardziej prawdziwy i pasuj?cy do mojej obecnej sytuacji. Oczywi?cie cz?owiekowi, takiemu jak ja depresja póki co nie grozi. Oczyszczam si? ze wszelkich niewygodnych my?li, nie zam?czam…

Urodziny dla dziecka, czyli naga prawda 21-ego wieku,

Dzie? urodzin dziecka jest dniem wyj?tkowym, bez dwóch zda?. Dzie? ten jednak powinien by? wyj?tkowy g?ównie dla dziecka, a nie dla jego rodziców. Dziecko i jego urodziny Temat urodzin pojawia si? ostatnio coraz cz??ciej w internecie. A to, co kupi??…

Wolny weekend jest, czyli po?pij jeszcze dzieciok. Dajcie kubek kawy.

Ile dzieci na ?wiecie? Ile charakterków upartych? Ile niezno?nych ba?aganiarzy, lub te? przeciwnie, grzecznych i pouk?adanych maluchów, tego nie zlicz?? Co ??czy te wszystkie dzieciaki? Jest jedna taka rzecz. Po tytule pewnie ju? si? domy?li?a?, ?e chodzi tu o wczesne…

Program Dobry Start, czyli kolejne „plus+” dla rodzin.

Napisa?em do tej pory tylko jeden wpis dotycz?cy polityki, po którym nie chcia?em ju? wi?cej dotyka? tego zagadnienia. Niestety, jak mi rozum podpowiada pisz ch?opie, no to wyboru wi?kszego nie mia?em. Tutaj mój poprzedni post „polityczny” Serial, a ?ycie Jestem…