fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Miesiąc: Maj 2018

Dzie? dziecka, czyli jaki prezent wybra?

Przed nami wspania?e chwile, ju? dos?ownie za par? dni. Jeste?cie na to przygotowani, czy dopiero wybieracie si? do sklepów?? Dzie? dziecka co wybra?? Wszystko oczywi?cie zale?y od wieku dziecka, a tak?e od p?ci, oraz je?li dziecko ju? troszk? starsze, to…

Co musisz zrobi?, ?eby twoje dziecko nie narzeka?o?

Podzi?kowanie i wst?p, nie zwi?zany z tekstem poni?ej Zaczynaj?c pisanie tego bloga wiedzia?em, ?e b?d? to posty, oparte wy??cznie na moich do?wiadczeniach z wychowaniem tylko jednego dziecka (narazie). Nie ma co si? oszukiwa?, ka?dy kto ma dziecko, mo?e zosta? takim…

Ciekawo?? dziecka, czyli jak obudzi? jego wyobra?ni??

Ciekawo?? dzieci?ca zaczyna si? zaraz po urodzeniu. A w?a?ciwie nawet du?o wcze?niej, przecie? tyle rzeczy poznaje w brzuszku. Mo?na powiedzie?, ?e jest ciekawe swojego cia?a i tego co si? dzieje wokó? niego. Wi?cej mo?ecie przeczyta? tutaj, u mnie we?miemy si? za inny temat….

Czy obawa o nasze dzieci kiedy? minie?

Ostatnio rozmawia?em z jedn? mam? o strachu jaki czuj? rodzice. Strachu zwi?zanego z naszymi dzie?mi rzecz jasna. Boimy si? o nasze maluchy praktycznie ca?y czas, ale to dla ich dobra, wi?c jak mo?na inaczej. Gdzie ko?czy si? obawa, a gdzie…

Ciemno??, czyli czego boj? si? dzieci?

Nie wiadomo sk?d, nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo po co, nasz kochany maluch od jakiego? czasu boi si?…ciemno?ci. Nie kojarz? strza?u, w którym to si? zacz??o, by? mo?e przeczyta?em mu w jakiej? ksi??ce, ?e potwory czaj? si? w ciemno?ciach, a…