fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Miesiąc: Kwiecień 2018

Kiedy dziecko poznaje swoje „ja”

Dzieci poznawaj? ?wiat przez ca?e ?ycie. W?a?ciwie tak samo jak i doro?li. Wszyscy si? uczymy nowych rzeczy do ko?ca swoich dni, tylko czasem ci??ko nam to zauwa?y?. No ale wracaj?c do maluchów. Mówi si?, ?e mniej wi?cej dziecko w drugim…

Newsy, czyli jak polityka wp?ywa na ludzi.

Na pocz?tek zaznaczam, ?e wpis ma charakter wy??cznie informacyjny. Prosz? si? nie obra?a?, nie hejtowa? i nie bra? wszystkiego do siebie. Trzeba mie? dystans w ?yciu, zw?aszcza do siebie. Zapraszam do jedynej w swoim rodzaju analizy Polskiej polityki.  News, news,…

Czym jest obietnica dana dziecku?

Decyzja o napisaniu takiego wpisu, pad?a dos?ownie przed chwil?. Inne wa?niejsze tematy musz? narazie poczeka?. Otó?, poszed?em z synkiem na plac zabaw widoczny na zdj?ciu. Nati bawi? si? w najlepsze, no ale, ?e tatu?kowi zachcia?o si? spaceru w uliczki którymi dawno…

Dziecko w przedszkolu, czyli mamo nie zostan? tu

Codzienna walka z ma?olatem w przedzkolu to norma w niejednej rodzinie. Czyta?em, s?ysza?em, widzia?em, sprawdza?em metody o których si? filozofom nie ?ni?o. I co. I jajeczko. Nie dzia?a t?umaczenie, przytulanie, mi?o??, rozkazy, niespodzianki (wiem nieetyczne), szanta?e, rozmowy, obietniece dziecka, ?e b?dzie…

Telewizor 24 na dob? czyli R.K. #04

Nie jestem przeciwnikiem ogl?dania bajek w telewizji. To znaczy jak dziecko ogl?da oczywi?cie 🙂 S? natomiast sytuacje, w których chcesz prze??czy? kana? bajkowy na politycz….tfuu na sportowy, a dziecko stanowczo odmawia ci wykonania tej czynno?ci. Mecz si? zacz?? a ty dalej…