fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Miesiąc: Marzec 2018

Czytaj ksi??ki dla dzieci. Pomo?esz sobie i dziecku

Dlaczego to takie wa?ne, aby dzieci poznawa?y ?wiat kreowany w ksi??eczkach dla najm?odszych. Czy czytanie dzieciom, naprawd? wspiera ich rozwój? Czy nie lepiej puszcza? im bajki w postaci filmów i kreskówek Co my?l? na temat bajek w internecie mo?esz przeczyta? tutaj. Mo?esz…

Bajki na Youtube. Tak czy nie?

Bajki na Youtube, ogl?daj? prawie wszystkie dzieci. Je?li twoje nie? To sprawd? co robi teraz. W dobie internetu, tabletów, smartfonów i innych przeszkadzajek czy rozpraszaczy, nie sposób temu zapobiec. W sumie nie ma takiej potrzeby wystarczy otworzy? oczy i podej??…

Jak mówi? NIE do dziecka, czyli R.K. #02

Jak mówi? NIE do dziecka? Czy cz?sto powtarzasz to s?owo? Je?li tak, to wiesz ju? pewnie, ?e nie jest to co?, co maluchy lubi? s?ysze?. Niektóre dzieci lubi? si? przy tym pop?aka?, inne pokrzycze?, a jeszcze inne tak d?ugo walczy?,…

Dziecko zasn??o, czyli co jeszcze mam do zrobienia?

Nie trzeba by? alf? i omeg?, ?eby wyliczy? mo?liwo?ci jakie mo?emy zrobi? wieczorem, zaraz po tym jak nasze skarby, znajd? si? w obj?ciach Morfeusza. Problem cz?sto polega na tym, ?e oprócz wpatrywania si? w telewizor, nic innego nam si? nie chce….

Pani na mnie krzykn??a, czyli, R.K. #01

Przyk?ad „Pani na mnie krzykn??a” wymy?lony zosta? na potrzeby wprowadzenia was kochani, na czym b?d? polega?y rozmowy kontrolowane. Zapraszam Sytuacja w domu, dziecko wraca z przedszkola. Dziecko – ale mi si? dzisiaj nie podoba?o Mama – dlaczego co si? sta?o? D –…