fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Miesiąc: Luty 2018

Dziecko ci? obserwuje, b?d? wi?c lepsz? wersj? siebie. Napewno mo?esz, ale czy potrafisz?

Wiadoma sprawa, dziecko ci? obserwuje. Maluchy s? bardzo spostrzegawcze. Na?laduj? nas, papuguj? po nas s?owa, kopiuj? nasze zachowania, aby same mog?y wiedzie? jak si? zachowa? w podobnych sytuacjach. Chyba ka?dy z nas stara si? wychowa? dziecko na dobre porz?dne i…

Mój facet mnie denerwuje, czyli jak go zmieni? na lepsze?

Jako ?e jestem m??czyzn? (co ?ona mo?e potwierdzi? przed samym s?dem) niektórzy mog? pomy?le?, ?e moja opinia b?dzie subiektywna i nie ma co si? wg??bia? w temat. Ale tu was zaskocz?, moja wyobra?nia nie zna granic. Patrz, analizuj, ucz si?…

Czas, czyli wszystko w twoich r?kach.

Ile jeszcze po?yjemy, nikt nie wie. Mo?e czeka nas jaki? kataklizm, mo?e spadnie na nas jaka? epidemia ?miertelna, a mo?e jak mówi? niektórzy, ka?dy ma zapisan? swoj? kart?. Wi?c jak przyjdzie czas, to Pan Bóg nas do siebie zabierze, lub…

Czy jeste? uzale?niona/y od smartfona?

Powiedzie? trzeba szczerze, ?e chyba nie ma osób w dzisiejszym ?wiecie w przedziale wiekowym 15-60, które nie posiada?yby by telefonu komórkowego, ale zanim wpiszesz komentarz, ?e ty nie masz smartphona, wiem wiem, zawsze s? wyj?tki i znajdzie si? kto? bez…

Co zrobi?, gdy dziecko zaczyna przeklina?

Dziecko przeklina. Matko jedyna co robi?? Najlepiej nic nie robi?. Pozwolisz to zacznie, zaka?esz to b?dzie kln?? jeszcze wi?cej. Jak si? nie obrócisz dupa z ty?u. Dupa i pipa. Takie oto s?ówka ma?y przyniós? ostatnio z przedszkola. Cieszy? si? przy…