fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Miesiąc: Styczeń 2018

6 nawyków, które powiniene? przekaza? dzieciom

Na nauk? dobrych manier nigdy nie jest za pó?no, analogicznie, nigdy nie musi by? za wcze?nie. Zacznijcie ju? dzi?, najlepszym sposobem jest wyrobienie u dzieci nawyków dobrego zachowania, a potem, b?d? to robi? automatycznie. Kultura osobista to podstawa silnego charakteru,…

Szukasz wad u innych? Zacznij u siebie.

Jeste? wspania?? matk?, nie bijesz swoich dzieci, nie dajesz kar, chwalisz wyrostka za dobre zachowanie. No idealny rodzic normalnie. Czy?by? Co pomy?lisz? Wyobra? sobie sytuacj?, ?e idziesz chodnikiem, widzisz niemowl? we wózku, czapeczka na pól oczu, jedna skarpetka w buzi,…

Czy mo?na przygotowa? si? do rodzicielstwa?

O mamunciu jestem w ci??y. Super, wspania?a nowina, nareszcie. Dzwoni? do mamy. Te oraz wiele innych my?li masz w g?owie gdy po raz pierwszy widzisz ”dwie kreski”. Oczywi?cie s? i takie kobiety które mdlej? na ten sam widok, i w g?owie maj?…

Czy jeste? „dobrym rodzicem”?

Cz?sto mówi si?, jak by? dobrym, idealnym, a nawet perfekcyjnym rodzicem. Chyba nie ma co si? oszukiwa?, takich ludzi po prostu nie ma. A mo?e to nie prawda, mo?e ty jeste? idealn? matk?. Patrz?c na córk? s?siadki my?lisz sobie, nie…

Obud? poczucie w?asnej warto?ci u dziecka.

W ka?dej ksi??ce po?wi?conej tematyce w?asnej warto?ci dziecka, jak równie? w wi?kszo?ci artyku?ów w szerokim Internecie, znajdziemy z?ote zasady, tysi?ce porad, czy te? pomys?ów jak wychowa? dziecko na pewn? siebie osob?. Oczywi?cie z wi?kszo?ci? opisywanych metod nie mo?na si? nie…