fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

polityka

Program Dobry Start, czyli kolejne „plus+” dla rodzin.

Napisa?em do tej pory tylko jeden wpis dotycz?cy polityki, po którym nie chcia?em ju? wi?cej dotyka? tego zagadnienia. Niestety, jak mi rozum podpowiada pisz ch?opie, no to wyboru wi?kszego nie mia?em. Tutaj mój poprzedni post „polityczny” Serial, a ?ycie Jestem…

Newsy, czyli jak polityka wp?ywa na ludzi.

Na pocz?tek zaznaczam, ?e wpis ma charakter wy??cznie informacyjny. Prosz? si? nie obra?a?, nie hejtowa? i nie bra? wszystkiego do siebie. Trzeba mie? dystans w ?yciu, zw?aszcza do siebie. Zapraszam do jedynej w swoim rodzaju analizy Polskiej polityki.  News, news,…