fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

nostressbaby

Czy mo?na przygotowa? si? do rodzicielstwa?

O mamunciu jestem w ci??y. Super, wspania?a nowina, nareszcie. Dzwoni? do mamy. Te oraz wiele innych my?li masz w g?owie gdy po raz pierwszy widzisz ”dwie kreski”. Oczywi?cie s? i takie kobiety które mdlej? na ten sam widok, i w g?owie maj?…

Czy jeste? „dobrym rodzicem”?

Cz?sto mówi si?, jak by? dobrym, idealnym, a nawet perfekcyjnym rodzicem. Chyba nie ma co si? oszukiwa?, takich ludzi po prostu nie ma. A mo?e to nie prawda, mo?e ty jeste? idealn? matk?. Patrz?c na córk? s?siadki my?lisz sobie, nie…

Obud? poczucie w?asnej warto?ci u dziecka.

W ka?dej ksi??ce po?wi?conej tematyce w?asnej warto?ci dziecka, jak równie? w wi?kszo?ci artyku?ów w szerokim Internecie, znajdziemy z?ote zasady, tysi?ce porad, czy te? pomys?ów jak wychowa? dziecko na pewn? siebie osob?. Oczywi?cie z wi?kszo?ci? opisywanych metod nie mo?na si? nie…

Nie potrzebuj? nocnika, przecie? mam pampersy.

Podoba wam si? tytu?, s? to s?owa mojego szkraba, podczas nauki siadania na nocniku. Oddawaj pampersy Ka?dy z nas przechodzi przez etap „?egnaj pampers, witaj nocnik”. Sprawa jest oczywi?cie indywidualna, znam dzieci, które tak bardzo nie chcia?y siada? na plastikowego…

Mission impossible, czyli odstawianie smoczka.

Zabroni? smoczka dziecku, które przez ostatnie miesi?ce „ciu?ka?o”  go w buzi, jest jak zabroni? „Mamrota” Solejukowi. Niby proste i mo?liwe, ale nie w oczach naszego bohatera. Kliknij Tu je?li nie wiesz kto to jest Solejuk. Niektórzy uciekaj? si? do metody „zamiast”. Jak…