fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

nerwica

Jak wpa?? w depresj?, w 2,5 godziny? Czy to mo?liwe?

Depresja w 2,5 godziny. Czy to w ogóle mo?liwe? Pewnie nie, ale tytu? jak najbardziej prawdziwy i pasuj?cy do mojej obecnej sytuacji. Oczywi?cie cz?owiekowi, takiemu jak ja depresja póki co nie grozi. Oczyszczam si? ze wszelkich niewygodnych my?li, nie zam?czam…

Co musisz zrobi?, ?eby twoje dziecko nie narzeka?o?

Podzi?kowanie i wst?p, nie zwi?zany z tekstem poni?ej Zaczynaj?c pisanie tego bloga wiedzia?em, ?e b?d? to posty, oparte wy??cznie na moich do?wiadczeniach z wychowaniem tylko jednego dziecka (narazie). Nie ma co si? oszukiwa?, ka?dy kto ma dziecko, mo?e zosta? takim…