fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

Ciemno??, czyli czego boj? si? dzieci?

Nie wiadomo sk?d, nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo po co, nasz kochany maluch od jakiego? czasu boi si?…ciemno?ci.

Nie kojarz? strza?u, w którym to si? zacz??o, by? mo?e przeczyta?em mu w jakiej? ksi??ce, ?e potwory czaj? si? w ciemno?ciach, a by? mo?e kto? w przedszkolu powiedzia?, ?e ma takie l?ki a on za?apa? jak katar? Albo mo?e mama go straszy takimi opowie?ciami….eee nie niemo?liwe raczej.

Tak czy siak, nawet za paczk? petitków nie pójdzie sam do kuchni, ?azienki czy drugiego pokoju, dopóki nie zobaczy promyków ?wiat?a, jasno b?yskaj?cych ze zwisaj?cego ?yrandola, albo ?yrandolu. No to „mówi?c inaczej” z lampy w suficie.

 

ciemno??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czego jeszcze, boj? si? dzieci?

Potworów z szafy, ma?ych ob?lizg?ych robaczków, obcych ludzi, baby jagi, grzmotów podczas burzy. Prawda jest taka, ?e ile dzieci, tyle mo?e by? l?ków. Je?li twoje dziecko boi si? czego? nietypowego, napisz w komentarzu. Co by nie mówi?, dzieci maj? troszk? inne wyobra?enia o rzeczywisto?ci ni? osoby doros?e.

My wiemy, ?e pod ?ó?kiem nikt nie mieszka, w ciemno?ci mo?na normalnie funkcjonowa?, a baba jaga nie wyskoczy z telewizora. Dziecko natomiast nie ma takiej ?wiadomo?ci. Oczywi?cie w pewnym wieku zdaje ju? sobie spraw?, ?e to wszystko to tylko jego wyobra?nia, ale dopóki tego nie zrozumie mama jest jego jedynem ratunkiem.

Na wszystko jest sposób

Jak sobie radzi? w sytuacjach, kiedy przera?ony maluch nie chce wsta? z ?ó?ka, bo potwór z?api? go za nog?? (Pod ?adnym pozorem prosz? tego nie czyta? na g?os przy dziecku, sam jestem przera?ony). Jak przez mg?? pami?tam, jak by?em dzieckiem i mia?em takie dziwne obawy, ?e co? mnie pod ?ó?ko wci?gnie. Ale czy kto? si? tym przejmowa?? Pozostawi? to bez odpowiedzi. Pami?tam tylko, ?e rodziców gadanie typu „dalej chod? ju?, nic tam nie ma„, albo „taa ju? ci? wci?gnie pod ?ó?ko i zje od razu„, niewiele pomaga?o (nie pami?tam dok?adnie, czy tak to sz?o, ale co? w tym stylu).

Dziecko musi przede wszystkim poczu? bezpiecze?stwo, wi?c pomimo twoich najwi?kszych ch?ci, zadrwienia sobie z jego strachu, lepiej b?dzie jak si? powstrzymasz. Dla dziecka oczywi?cie b?dzie lepiej. Najlepiej jest skonfrontowa? jego obawy z realiami dziej?cymi si? pod ?ó?kiem. Znajd? latark? i popro? malca, ?eby pomóg? ci zajrze? pod ?ó?ko. Je?li nie b?dzie chcia? tego zrobi? i poprosi ciebie, to zajrzyj pierwsza, a potem przekonaj go, ?eby?cie zrobili to razem. Jedyne co tam znajdziecie to pe?no kurzu (chyba ?e nie wypuszczasz mopa z r?ki) star? zabawk?, (która od razu stanie si? jego ulubion?) i by? mo?e jakie? brudne skarpetki (je?li m?? te? czasami sypia w tym pokoju).

Poniewa? dziecko lubi rytua?y, jest obawa, ?e nast?pnego wieczoru, czy te? ranka sytuacja si? powtórzy. Wszystko zale?y od ciebie, ale my?l?, ?e je?li powtórzysz to dwa lub nawet trzy razy to korona ci z g?owy nie spadnie, a malec zrozumie, ?e nie ma si? czego ba?. Uwa?aj jednak, szukanie zabawek pod ?ó?kiem, mo?e okaza? si? ?wietn? zabaw?, wi?c nie daj si? wci?gn?? w jego gierki. Powodem dla którego zajrzeli?cie pod ?ó?ko, by?o szukanie potwora, a nie codzienna gimnastyka dla zdrowia mamy.

Ciemno??, ciemno?? widz?

Problem ciemno?ci mo?na rozwi?za? w podobny sposób, ale tylko wtedy, gdy dziecko boi si? ciemno?ci w obawie o potworki, tygryski i wszystko inne co mo?e go tam ewentualnie z?apa? za nog?, porwa? do lasu, ugry?? albo i nawet zje?? (Bo?e co za wyobra?nia autora). Wtedy podobnie jak w przypadku ?ó?ka idziemy z dzieckiem w miejsce totalnej ciemno?ci (wiadomo ?e cz??? rzeczy wida?) oswajamy go chwilk? w ciemno?ciach, w??czasz ?wiat?o nic tam nie ma i dziecko jest szcz??liwe. Kilka razy i powinno by? dobrze. Tylko prosz? nie strasz dziecka g?upimi tekstami typu. „lepiej tam nie id?, tam si? co? rusza?o„, tobie to si? wydaje ?mieszne, ale dla dziecka jest to zupe?nie odwrotne prze?ycie.

Niekiedy ciemno?ci towarzyszy jeszcze jeden strach jakim jest obawa przed osamotnieniem. Przecie? ty te? nie chcia?aby? i?? sama w nocy na cmentarz prawda? Ja wiem, ?e porównanie cmentarza do ?azienki jest delikatnie mówi?c niedorzeczne, ale nie dla naszego 3-latka. On nie ma poj?cia co go tam mo?e spotka?, co si? tam mo?e czai? za ?cian?, podobnie do nas gdy obawiamy si?, co mo?emy zasta? w miejscu spoczynku naszych przodków. Ja wiem, ?e tam s? tylko groby, znicze, kwiaty, ale sam!!?? W nocy!!?? Po ciemku!!?? W ?yciu nie wejd?. Tak samo one obawiaj? si? samotnego wyj?cia chocia?by z pokoju do pokoju.

Nie strasz dziecka

Wracaj?c do strasznia dzieci to doprawdy zrozumie? nie mog?, dlaczego filmy ze straszeniem dzieci robi? tak? furor? na Youtube. Wystraszy? dziecko w ciemno?ciach, na?miewa? si? z niego, ?e boi si? cienia, albo chocia?, zak?adanie obrzydliwej maski i udawanie wilko?aka w pokoju dziecka. No kurwa bardzo zabawne. Ch?tnie wzi??bym takiego rodzica, z poczuciem humoru postawi? pod ?cian? i udawa?, ?e b?dzie rozstrzelany za zak?ócanie porz?dku na chodniku. Dok?adnie ten sam model strachu, tylko w zwi?kszonej dawce w wersji dla wyj?tkowych ?mieszków.

Znalaz?em wiele wi?cej przyk?adów, czego jeszcze boj? si? nasze maluchy, ale nie b?d? ich tutaj opisywa? bo nie mam z nimi, ?adnych przygód z mojego dzieci?stwa, ani tym bardziej z dzieci?stwa mojego szkraba ma?ego. Pami?tajcie tylko, ?e to co dla nas wydaje si? ?mieszne i w ogóle niestraszne, dla naszych dzieci mo?e by? ogromnie przera?aj?cym koszmarem. Nie lekcewa?my jednej z podstawowych potrzeb naszych dzieci jakim jest w tym przypadku poczucie, ?e kto? jest blisko kto pomo?e, wyt?umaczy i zrozumie ich obaw?.

 

Je?li uwa?asz, ?e post ten móg?by zago?ci? na twoim profilu facebookowym, to udost?pnij go prosz?, klikaj?? w jeden z poni?szych przycisków. Dzi?kuje.

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: