fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

Urodziny dla dziecka, czyli naga prawda 21-ego wieku,

Dzie? urodzin dziecka jest dniem wyj?tkowym, bez dwóch zda?. Dzie? ten jednak powinien by? wyj?tkowy g?ównie dla dziecka, a nie dla jego rodziców. Dziecko i jego urodziny Temat urodzin pojawia si? ostatnio coraz cz??ciej w internecie. A to, co kupi??…

Wolny weekend jest, czyli po?pij jeszcze dzieciok. Dajcie kubek kawy.

Ile dzieci na ?wiecie? Ile charakterków upartych? Ile niezno?nych ba?aganiarzy, lub te? przeciwnie, grzecznych i pouk?adanych maluchów, tego nie zlicz?? Co ??czy te wszystkie dzieciaki? Jest jedna taka rzecz. Po tytule pewnie ju? si? domy?li?a?, ?e chodzi tu o wczesne…

P?acz?cy niemowlak, czyli czego nie robi?.

Normalnie nie uwierzycie w to co teraz napisz?, ale znam rodziców, których irytuje p?acz ich w?asnego dziecka… Jak tak mo?na Nie, to dziecko nie ma o?miu lat i nie wo?a nowego tableta, krzycz?c przy tym na ca?? wie?. Nie, to…

Depresja u dzieci, coraz wi?cej przypadków.

Strasznie ci??ki temat, ale niestety dotyczy coraz wi?kszej ilo?ci nastolatków, a tak?e i m?odszych dzieci, wi?c milcze? nie wolno. Niestety pomimo, zatrwa?aj?cych statystyk które mówi? nawet o 1.5 miliona osób chorych na depresj? w Polsce (?ród?o), my wci?? nie wierzymy,…

Jak si? uczy?, ?eby si? nauczy?.

?edukacja Temat edukacji w Polsce jest tak rozleg?y i kontrowersyjny, ?e najlepiej by?oby go w ogóle nie porusza?. Ale niestety moje sumienie mi na to nie pozwoli. Nie b?d? przecie? pisa? o zdrowej zupie z kalafiora, której nie jad?em, a…