fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany

Czy jeste? „dobrym rodzicem”?

Cz?sto mówi si?, jak by? dobrym, idealnym, a nawet perfekcyjnym rodzicem. Chyba nie ma co si? oszukiwa?, takich ludzi po prostu nie ma. A mo?e to nie prawda, mo?e ty jeste? idealn? matk?. Patrz?c na córk? s?siadki my?lisz sobie, nie…

Obud? poczucie w?asnej warto?ci u dziecka.

W ka?dej ksi??ce po?wi?conej tematyce w?asnej warto?ci dziecka, jak równie? w wi?kszo?ci artyku?ów w szerokim Internecie, znajdziemy z?ote zasady, tysi?ce porad, czy te? pomys?ów jak wychowa? dziecko na pewn? siebie osob?. Oczywi?cie z wi?kszo?ci? opisywanych metod nie mo?na si? nie…