fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany

Pocz?tek zmiany, czyli zacznij od swojego nastawienia

Móg?bym powiedzie? my?l pozytywnie, a b?dzie dobrze, i na tym zako?czy? posta, ale celem moim jest dotarcie z tym postem do setek tysi?cy ludzi. Jasne. Niestety wiem, ?e to niemo?liwe, przynajmniej nie na tym etapie mojego blogowania. Zadowol? si? jednak…

Co musisz zrobi?, ?eby twoje dziecko nie narzeka?o?

Podzi?kowanie i wst?p, nie zwi?zany z tekstem poni?ej Zaczynaj?c pisanie tego bloga wiedzia?em, ?e b?d? to posty, oparte wy??cznie na moich do?wiadczeniach z wychowaniem tylko jednego dziecka (narazie). Nie ma co si? oszukiwa?, ka?dy kto ma dziecko, mo?e zosta? takim…

Motywacja, czyli jak mo?na zmieni? swoje ?ycie?

Czym w?a?ciwie jest motywacja? Definicja motywacji mówi o gotowo?ci do podj?cia dzia?ania w danej dziedzinie w celu d??enia do celu, który sobie wyznaczy?a?/e?. Z pewno?ci? jest to dobre okre?lenie. Problem jest jednak taki, ?e wielu ludzi nie ma ani celu,…

Newsy, czyli jak polityka wp?ywa na ludzi.

Na pocz?tek zaznaczam, ?e wpis ma charakter wy??cznie informacyjny. Prosz? si? nie obra?a?, nie hejtowa? i nie bra? wszystkiego do siebie. Trzeba mie? dystans w ?yciu, zw?aszcza do siebie. Zapraszam do jedynej w swoim rodzaju analizy Polskiej polityki.  News, news,…

Czytaj ksi??ki dla dzieci. Pomo?esz sobie i dziecku

Dlaczego to takie wa?ne, aby dzieci poznawa?y ?wiat kreowany w ksi??eczkach dla najm?odszych. Czy czytanie dzieciom, naprawd? wspiera ich rozwój? Czy nie lepiej puszcza? im bajki w postaci filmów i kreskówek Co my?l? na temat bajek w internecie mo?esz przeczyta? tutaj. Mo?esz…