fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany

Walcz ze swoimi my?lami, czyli jak rozwi?zywa? problemy ?yciowe.

Je?li nie przeczyta?a?/e? jeszcze o depresji, która potrafi ci? dopa?? w 2,5 godziny to zapraszam tutaj, jest to poniek?d wst?p do tego wpisu. Kryzys jaki mnie dopada i b?dzie dopada? za ka?dym razem gdy b?de wraca? z urlopu, zostawia? rodzin?…

Jak wpa?? w depresj?, w 2,5 godziny? Czy to mo?liwe?

Depresja w 2,5 godziny. Czy to w ogóle mo?liwe? Pewnie nie, ale tytu? jak najbardziej prawdziwy i pasuj?cy do mojej obecnej sytuacji. Oczywi?cie cz?owiekowi, takiemu jak ja depresja póki co nie grozi. Oczyszczam si? ze wszelkich niewygodnych my?li, nie zam?czam…

Program Dobry Start, czyli kolejne „plus+” dla rodzin.

Napisa?em do tej pory tylko jeden wpis dotycz?cy polityki, po którym nie chcia?em ju? wi?cej dotyka? tego zagadnienia. Niestety, jak mi rozum podpowiada pisz ch?opie, no to wyboru wi?kszego nie mia?em. Tutaj mój poprzedni post „polityczny” Serial, a ?ycie Jestem…

Jak si? uczy?, ?eby si? nauczy?.

?edukacja Temat edukacji w Polsce jest tak rozleg?y i kontrowersyjny, ?e najlepiej by?oby go w ogóle nie porusza?. Ale niestety moje sumienie mi na to nie pozwoli. Nie b?d? przecie? pisa? o zdrowej zupie z kalafiora, której nie jad?em, a…

Znowu poniedzia?ek, czyli Fuck you Monday!!

Budzisz si? rano przeci?gasz ze zm?czenia, bo z tego szcz??cia, ?e wczoraj by?a s?oneczna niedziela, zosta?a? d?u?ej przed telewizorem, na grillu u siostry, albo mo?e nawet z m??em na randce do pó?nej nocy. A tu co, znowu poniedzia?ek, tylko nie…