fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Miesiąc: Sierpień 2018

Walcz ze swoimi my?lami, czyli jak rozwi?zywa? problemy ?yciowe.

Je?li nie przeczyta?a?/e? jeszcze o depresji, która potrafi ci? dopa?? w 2,5 godziny to zapraszam tutaj, jest to poniek?d wst?p do tego wpisu. Kryzys jaki mnie dopada i b?dzie dopada? za ka?dym razem gdy b?de wraca? z urlopu, zostawia? rodzin?…

Jak wpa?? w depresj?, w 2,5 godziny? Czy to mo?liwe?

Depresja w 2,5 godziny. Czy to w ogóle mo?liwe? Pewnie nie, ale tytu? jak najbardziej prawdziwy i pasuj?cy do mojej obecnej sytuacji. Oczywi?cie cz?owiekowi, takiemu jak ja depresja póki co nie grozi. Oczyszczam si? ze wszelkich niewygodnych my?li, nie zam?czam…