fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Miesiąc: Czerwiec 2018

Depresja u dzieci, coraz wi?cej przypadków.

Strasznie ci??ki temat, ale niestety dotyczy coraz wi?kszej ilo?ci nastolatków, a tak?e i m?odszych dzieci, wi?c milcze? nie wolno. Niestety pomimo, zatrwa?aj?cych statystyk które mówi? nawet o 1.5 miliona osób chorych na depresj? w Polsce (?ród?o), my wci?? nie wierzymy,…

Jak si? uczy?, ?eby si? nauczy?.

?edukacja Temat edukacji w Polsce jest tak rozleg?y i kontrowersyjny, ?e najlepiej by?oby go w ogóle nie porusza?. Ale niestety moje sumienie mi na to nie pozwoli. Nie b?d? przecie? pisa? o zdrowej zupie z kalafiora, której nie jad?em, a…

Decyzja, malujemy na niebiesko, czyli R.K. #05

Decyzja nale?y do ciebie, czyli kiedy dziecko chce koniecznie postawi? na swoim i nikomu nie pozwoli zmieni? jego postanowienia. Wejd?my w rol? matki Jadwigi i synka Kacpra. postanowione zmieniaj? kolor ?ciany w pokoju Kacpra. Szkrab chce…a tam chce, ??da niebieskiego,…

Znowu poniedzia?ek, czyli Fuck you Monday!!

Budzisz si? rano przeci?gasz ze zm?czenia, bo z tego szcz??cia, ?e wczoraj by?a s?oneczna niedziela, zosta?a? d?u?ej przed telewizorem, na grillu u siostry, albo mo?e nawet z m??em na randce do pó?nej nocy. A tu co, znowu poniedzia?ek, tylko nie…

Pocz?tek zmiany, czyli zacznij od swojego nastawienia

Móg?bym powiedzie? my?l pozytywnie, a b?dzie dobrze, i na tym zako?czy? posta, ale celem moim jest dotarcie z tym postem do setek tysi?cy ludzi. Jasne. Niestety wiem, ?e to niemo?liwe, przynajmniej nie na tym etapie mojego blogowania. Zadowol? si? jednak…